Business

Marktwerking: navigeren tussen aanbod en prijs

Economie bestaat in essentie uit de vervulling van behoeften gegeven een zekere schaarste van middelen. Waardebepaling vind plaats binnen een context. Een landelijke supermarktketen zal waarschijnlijk vaste prijzen hanteren voor hun boodschappen, en wellicht een…


Alternative Money Systems

At the moment I am researching some alternative Money Systems for use as an online software system for a LETS job agency in Groningen in the Netherlands (Dutch: LETS uitzendbureau). We will work under the…

Management Roles

The primary role of management is to make it possible for teams to work. They also provide guidance and direction to work effort. The role of management in an organization is purely functional. It is…No Image

Sales Triggers

Copywriting Persuasive Ads, what’s the secret? Have general knowledge: be creative, experience the world. Know specific knowledge about the product or service, be an expert. Practice writing, write a lot, every moment you can, letters,…