Informatie komt in golven

“Luck occurs when preparation meets opportunity”

– vrij vertaald naar “Geluk ontstaat als voorbereiding kansen ontmoet.”
Het is een sterk motto en legt uit waar ik als ondernemer en coach mee bezig ben.

Voor mij gaat dit ook over het creëren van kansen door jezelf up-to-date / bijgeschoold / geïnformeerd te houden. Informatie verwerving en verwerking heeft veel overlap met het kennisdomein Lifehacking.Het bijhouden van je vakgebied door het lezen van vakbladen, RSS-feeds etc.

Mijn uitgangspunt is ook duurzaam (voor zover realistisch) zie o.a.
http://www.duurzaamnieuws.nl/. Eerder heb ik me o.a. verdiept in vormen van complementaire economie zoals LETS, C3 en barter-netwerken (o.a. time-dollar). Een aan lokale economie verwant  initiatief zijn de zgn Transition Towns (Transitie steden) waarbij afhankelijkheid van olie op duurzame wijze wordt geminimaliseerd en lokale voedsel- en andere voorzieningen geoptimaliseerd / gemaximaliseerd. Het laatste wapenfeit is de wereldpremière van de (low budget – high impact) film “The Age of Stupid“.
Bewustwording is dus een belangrijk gegeven.

Als onderzoekende coach verbind ik systemen, modellen and mensen.
Ik gebruik voor probleemoplossen naast het NLP basismodel het systeem van Apreciative Inquiry. Appreciative Coaching biedt als werkwijze voor vrijwel iedere cliënt aanknopingsmogelijkheden.
Boektip: Appreciative Coaching – A Positive Process for Change. by Sara L. Orem, Jackeline Binkert and Ann L. Clancy. ISBN 9780787984533

Verbinding kunnen ook geoperationaliseerd worden en uitgewerkt in een systeem. Intoconnection.com heeft onderzoek gedaan en biedt hiermee vergelijkingsmateriaal (via de verbindingsindex) voor mensen, groepen / organisaties en landen.Aangeboden als boekje (ISBN 9789090244150) bij ODE Magazine.

Spiritualiteit wordt nu wel steeds belangrijker. Enkele aanbevolen boeken:
Eckhart Tolle – Een Nieuwe Aarde / A New Earth 2005. (o.a. in 2008 bij Oprah.com in de boekenclub geweest inclusief webcasts)
Eckhart Tolle – De Kracht van het Nu / The Power of Now. 1999.
Peter Senge, Jaworsky, Scharmer – Presence 2004.(zelf in het engels gelezen)
Richard A. Wedemeyer & Ronals W. Jue Ph.D – The Inner Edge. 2002.
(met name het systeem Quantum Decision Making (QDM) is erg goed. Het legt met vragen op 3 niveau’s een basis voor meditatie en contemplatie.QDM lijkt als basis veel op Burt Goldman’s Quantum Jumping of Parallel Dimension Quest. (PDQ) een uitgebreide audiotraining waarvan ik begin 2009 deel 1 en recentelijk het (nieuwe) uitgebreidere deel 2 kocht. Het zijn met name de krachtige oefeningen en geleide meditaties inclusief verankering die het hem doen.
De meditaties van Burt Goldman (alias: The American Monk) zijn sterk gebaseerd op de Silva Methode aangezien hij jarenlang Silva Trainer is geweest.

Ik ben van plan om binnenkort een dag of avond Brainstorm workshop te organiseren met diverse verkennende, creatieve en structurerende werkvormen, ik moet nog enkele aspecten uitwerken in het Passion4Life handboek wat ik verwacht december of januari klaar te hebben. 1 op 1 is ook mogelijk. Misschien doe ik nog wel een tryout via Mindz.com.

Be the first to comment on "Informatie komt in golven"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*