NLP

No Image

NLP Vooronderstellingen

Dit zijn de 8 NLP vooronderstellingen zoals ze tot op heden door Richard Bandler, één van de grondleggers van NLP, gebruikt worden. Het kunnen veranderen van het proces van onze ervaringen is vaak waardevoller dan…


No Image

Liefde: Thomas van Aquino en NLP

Liefde Thomas van Aquino’s beschouwingen over liefde[1] maken duidelijk dat het woord liefde naar een complexe en veelvormige werkelijkheid verwijst, die een gedifferentieerd vocabulaire nodig maakt. Liefde heet in het Latijn amor, maar ook dilectio…
No Image

Mastering Emotional Problems

The goal is to learn from the emotions and utilize them.  Identify the signal of your emotion (which most fits) Appreciate the message this emotion has Emotion What’s the signal / message Solution / Action…