NLP Vooronderstellingen

Dit zijn de 8 NLP vooronderstellingen zoals ze tot op heden door Richard Bandler, één van de grondleggers van NLP, gebruikt worden.

  1. Het kunnen veranderen van het proces van onze ervaringen is vaak waardevoller dan de inhoud ervan te willen veranderen.
  2. De betekenis van communicatie ligt in de reactie die je krijgt.
  3. Mensen kunnen via visuele, auditieve, kinesthetische, olfactoire en gustatoire zintuigen onderscheid maken in hun omgeving en gedrag.
  4. Elk individu heeft de hulpbronnen in zich die nodig zijn om veranderingen in gang te zetten.
  5. De kaart is niet het gebied.
  6. Aan de positieve karaktereigenschappen van een individu wordt niet getwijfeld terwijl aan de waarde en geschiktheid van intern of extern gedrag wel getwijfeld kan worden.
  7. Falen versus feedback – Elk resultaat en elk gedrag is een prestatie, of dat nu het doel was of niet.
  8. Er is een positieve intentie die elk gedrag motiveert en elk gedrag is waardevol binnen een bepaalde context.

Be the first to comment on "NLP Vooronderstellingen"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*