Vragenlijst JGZ van GGD

Ik heb moeite met de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) als ongecontroleerd lokaal politiek instituut, en met name de ouder-vragenlijsten (eerst consultatiebureau, later groep 2) die worden ingevoerd in een computer en waarvan op voorhand onduidelijk is wat ermee gebeurd.

 

Gaat die informatie in het EKD (Elektronisch Kinddossier) of EPD (Elektronisch Patientendossier) waartegen we eerder bezwaar hadden gemaakt (?), maar wat nu nog (voor kinderen tot 18 jaar) valt onder JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of als het m.b.t. gedrag fout dreigt te gaan bij ZVJ (Zorg voor Jeugd) [zie o.a. jeugdinterventies.nl] in samenwerking met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Millieu) of als ze ouder zijn melding in de VIR (Verwijsindex Risicojongeren) waarbij ook een (niet nader gespecificeerde) koppeling is met het Elektronisch Leerlingdossier (ELD) dat al gekoppeld is aan het BSN (Burger Service Nummer) en systemen van Bureau Jeugdzorg met als bekendste taak het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling)?
Met de beste intenties van de instanties zitten er wel een hoop privacy-bezwaren in deze kluwen van niet-transparante instanties en database-koppelingen.
Het is op basis van deze vragenlijst via de basisschool onduidelijk waar deze informatie terecht komt: als ik goed door de diverse websites heen lees waarschijnlijk in het DDJGZ (Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg) [Link overheid] zie ook de voorlichtingsite: DDJGZ.nl
 
Mijn bezwaar is vooral dat ik op voorhand niet weet waar de verstrekte informatie terecht komt, wie deze beheert en of, waar en wanneer ik deze informatie kan inzien of wijzigen. Ik zie geen direct voordeel bij het verstrekken van informatie dus op dit moment lijkt het mij beter de uitgebreide vragenlijst gewoon niet in te vullen of af te geven aangezien het een vrijwillig consult betreft.

Be the first to comment on "Vragenlijst JGZ van GGD"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*