Truth

Wat is waarheid?

Metablog De Waarheid is een gecompliceerd begrip. Waarheid is een fundamenteel begrip dat min of meer synoniem is met echtheid, geldigheid, juistheid. Als iemand met opzet onwaarheid spreekt liegt hij. Wat waarheid precies betekent is…