Wat is waarheid?

geralt / Pixabay

Metablog

geralt / Pixabay

De Waarheid is een gecompliceerd begrip.

Waarheid is een fundamenteel begrip dat min of meer synoniem is met echtheid, geldigheid, juistheid. Als iemand met opzet onwaarheid spreekt liegt hij.

Wat waarheid precies betekent is onderwerp van discussie, en dat is waarschijnlijk altijd al zo geweest. Eeuwenoude uitspraken als Wat is waarheid?! (toegeschreven aan Pontius Pilatus) getuigen daar al van. Dat komt doordat de waarheid van een uitspraak alleen kan worden vastgesteld door die te toetsen aan de feiten, die echter niet altijd bekend zijn.

Waarheden kunnen een beperkte geldigheid hebben, afhankelijk van het referentiekader: de uitspraak ‘1 en 1 is 2’ is geldig voor getallen uit het decimale stelsel, maar niet voor binaire getallen. Op dezelfde manier kan een waarheid persoonsafhankelijk zijn: de uitspraak ‘vis is lekker’ geldt voor de een wel, voor de ander niet. De uitspraak: ‘persoon A houdt van vis’ houdt daar rekening mee.

Tegenover relativisme over het begrip waarheid, bestaan er ook positivistische opvattingen waarmee er bijvoorbeeld naar een “overkoepelende waarheid” gestreefd kan worden om ogenschijnlijk tegenstrijdige waarheden (of axioma’s) op een hoger niveau met elkaar te verzoenen.

[Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Waarheid]

Be the first to comment on "Wat is waarheid?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*